“İRAN-IN 2000 BATALYON TROLLARI VAR, HÜSEYNİYUN TERROR ŞƏBƏKƏSİ BUNUN BİR QOLUDUR.”

SM TV-NİN ŞƏRHCİSİ CAVAD İSMAYILBAYLİNİN SÖHBƏTİ

Şərhlər bağlıdır.