SENZORA

Deyirlər ki, birliyə əngəl törətdiyi üçün etirazlarda etnik və milli tələblər qaldırılmamalıdır! İranın xalqların hüquqlarına senzura qoyması ilə qurulan ittifaq növbəti tiranlıq olacaq. Birlik plüralizm və azadlıq üzərində qurulmalı, hər kəs öz sözünü deməli, haqqını tələb etməlidir. Bir səs, bir millət, bir partiya, bir dil, bir din, bir din, mərkəzçilik, kral və şeyx, səsə senzura qoyan hər şeydən bezdik. Onların bütün səsləri eşidilməlidir, kişi və qadın, dünyəvi, türk, kürd, ərəb, bəluc və hər kəs.

Beyrək

Şərhlər bağlıdır.