MÜBARİZ ŞAİRİMİZİ DOĞUM GÜNÜNDƏ SEVGİ VƏ SAYĞI İLƏ ANIRIQ

RUHUN ŞAD OLSUN...

Azərbaycan poeziyasının orijinal ədəbi siması, ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, ictimai-siyasi xadim, filosof və mütəfəkkir şair, milli-demokratik hərəkatımızın yorulmaz mücahidi Xəlil Rza Ulutürk, ruhun şad olsun…

 

Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram;

Qolumdakı zəncirləri qıram gərək! Qıram! Qıram!

Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi;

İstəyirəm GÜNƏŞ kimi! SƏMA kimi!! CAHAN kimi!!!

Çəkil! Çəkil, ey qəsbkar! Mən bu əsrin gur səsiyəm!

Gərək deyil sısqa bulaq! Mən ümmanlar təşnəsiyəm!!

Yusif Baba

Şərhlər bağlıdır.