FRANSA İNİLABINDAN SONRA YARANMIŞ MƏSƏLƏ

Orta əsrlərdə Avropa xalqları keşişlərin əlindən o qədər təngə gəlmişdilər ki, Fransa inqilabının qələbəsindən sonra inqilabçıların çoxu deyirdilər ki, sonuncu kilisənin sonuncu kərpicini axırıncı keşişin başına çırpmayana qədər dayanmaq olmaz. Belə görünür ki, indi İran xalqlarının da dözümü artıq tükənibdir.

Şərhlər bağlıdır.