RUHANİLƏRİN İRTİCAİ MÖVQELƏRİ GÖZ QARŞISINDADIR!

1945-1946-cı illərin dekabrında Azərbaycan şəhərlərində və xüsusilə Təbrizdə baş verən hadisələrdə və fəlakətdə Ruhanilərin və Təqlid orqanlarının rolu danılmazdır!

Azərbaycan Milli Hökuməti hakimiyyətə gəlməzdən bir neçə ay əvvəl Təbrizdə səksəndən çox din xadimi yaşadığı halda, Cənubi Azərbaycan şəhərlərində Milli Hökumət qurulduqdan sonra bu mollaların hamısı Təbrizdən Quma, Nəcəf və Tehrana köçüb getdilər! Ayətulla Kazım Şəriətmədaridən, Qazi Təbatəbaiyə qədər.

Təbrizdə yalnız Pəhləvi rejiminin casusu rolunu oynayan və Azərbaycan Milli Hökumətinə qarşı nifrətin yayılmasının əsas səbəbkarı olan Mirzə Fəttah Şəhidi qalmışdı!

Beyrək

Şərhlər bağlıdır.