Aylıq Arxiv

Fevral 2023

BƏLUCLAR DA HƏDƏFDƏDİR

İranın güc nazirlikləri milliyyətinə baxmayaraq bütün mübariz insanlrı hədəfə götürür. Bu zaman etniklərə qarşı xüsusi…

MƏTBU İRSİMİZDƏN

Biz İran Azərbaycanında son zamanlar cərəyan edən böyük tarixi hadisələrin ən gözəl ifadəsini Təbrizdə demokrat firqənin nəşr…