KİTABDA SƏADƏT XANIMIN DA MƏQALƏSİ VERİLİB

Sizə Bakıda yenicə işıq üzü görmüş “ANA DİLİ –

MİLLİ VARLIĞIN TƏMƏLİ” adlı kitabımızdan faydalanmağı təklif edirəm. Kitab elmi araşdırmalar toplusudur. Mənim məqaləm 201-230 səhifələrdir. Almaq istəyənlər professor Vaqif Sultanlı ya müraciət edə bilərlər.

Vaqif müəllimə böyük zəhmətləri üçün dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.

Düzənləyəni, yayına hazırlayanı və ön sözün müəllifi Bakı Dövlət Universitetinin professoru Vaqif Sultanlı və Dr.İrəc İsmayıldır.

Kitabda toplanmış məqalələrdə Azərbaycan türkcəsinin mifoloji qatları, folklor qaynaqları, tarixi kökləri, türk dilləri içərisində yeri, o cümlədən siyasi statusu, çağdaş problemləri ilə
bağlı məsələlər araşdırılmışdır.

Professor Səadət Kərimi

Şərhlər bağlıdır.