MƏRG BƏR XAMENEİ

Gördüyünüz şəkil ictimai fəalın xalq etirazlarında özünü ifadə edən çoxsaylı etirazlarından birinin təcəssümüdür. Divara vurulan “Mərg bər Xamenei” (Xameneiyə ölüm) şüarı diktatora və onun hakimiyyətini müdafiə edənlərə sadəcə olaraq hakimiyyətdən getməyin vaxtı çatdığını bildirir.

77 il əvvəl Təbrizdə Milli Hökuməti qurmuş Azərbaycan Demokrat Firqəsi səsini milyonların səsinə qoşaraq bir daha deyir: “İranın tiranı hakimiyyətdən çəkilməli, xalq qarşısında əməllərinə görə cavab verməlidir!”

Azerbaycan-ruznamesi.org

Şərhlər bağlıdır.