HEYDƏR ƏLİYEV – 100!

AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN TƏBRİKİ

10 may 2023 – bu gün Ulu Öndərimizin, xalqımızın Ümummilli Liderinin 100 yaşı tamam olur. Azərbaycan Demokrat Firqəsi o taylı, bu taylı bütün soydaşlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edir, istək və arzularının həyata keçməsi yollarında uğurlar arzulayır!

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

Şərhlər bağlıdır.