HEYDƏR ƏSRİ – YENİ DÖVRÜN ƏZƏLİ!

QALİB ƏSGƏR QƏLƏBƏ MARŞI ÇALDI!
GÜNEYİMDƏ HEYDƏRBABA SƏSLƏDİM!
QUZEYİMDƏ BÖYÜK HEYDƏR UCALDI!..

 

HÜSEYN MİRTƏQƏVİ, ƏSƏRİN MÜƏLLİFİ

Şərhlər bağlıdır.