Aylıq Arxiv

Noyabr 2023

Başınız sağ olsun!

Əziz həmvətənlər və sevimli Firqəçi dostlarım! Aldiğim aci xəbərə görə, mubariz qarddaşımız, qocaman Firqəçi və…

Məruzəçilər: Prof. Dr. Rafael Hüseynov Prof. Dr. Tufan Gunduz 16 dekabr Stokholmda 21 Azər seminarı