Açar sözə görə baxış

Fars dili

AZ CÜMLƏDƏ BÖYÜK FİKİRLƏR

Bəs fars dillilər Əsrlər boyu türklər farscanın qorunması və inkişafı üçün böyük əmək sərf edib, öz dillərində yox, məhz bu…

ÖZBƏKISTANDA FARS DILI

İranlı və tacik milliyyətçilər Özbəkistanda tacik dilinin ikinci dövlət dili olaraq tanınmasını tələb edirlər. Bunun Özbəkistanın…