Açar sözə görə baxış

Mədinə Gülgün

TƏBRİZ

Qartal oynağısan, şahin yuvası, Sən ay Səttarxanlar məkanı Təbriz! Olubsan aslanlar,şirlər obası, Götürüb şöhrətin cahanı…

MƏDƏNIYYƏTIMIZIN İLKLƏRI

Cənubi Azərbaycanda ilk qadın müxbir Azərbaycan şairəsi, əməkdar incəsənət xadimi 1926-cı il yanvarın 17-də Bakıda fəhlə ailəsində…