Açar sözə görə baxış

Moskva

ÖZÜNÜİFŞA BUNA DEYƏRLƏR

Moskvada özünü hər zaman “dosent” kimi təqdim edən Gevorq Mirzayan adında birisi var, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert…