Açar sözə görə baxış

Nizami Rzaşüvari

PARTİZAN SERAFİNO

22 iyun alman faşizminin SSRİ-yə qəfil hücumunun başlandığı gündür. Müharibə 1941-1945-ci illəri əhatə etdi. Yarım milyondan çox…