Açar sözə görə baxış

Rəsul Rza

RƏSUL RZA VƏ GÜNEY AZƏRBAYCAN

Çağdaş dövrümüzdə elə bir yazar tapmaq mümükün deyil ki, yaradıcılığında Güney Azərbaycan mövzusuna yer ayırmasın. İki əsr bundan…