Gündəlik Arxivlər

Yanvar 21, 2021

FİRQƏMİZ İRƏLİ GEDİR

“Müraciətnaməmiz  nəşr olunduqdan sonra xalqda firqəmizə qarşı böyük rəğbət yaranmışdır. Hər gün şəhərin müxətlif təbəqələrindən…