Gündəlik Arxivlər

21 Yanvar 2021

FİRQƏMİZ İRƏLİ GEDİR

“Müraciətnaməmiz  nəşr olunduqdan sonra xalqda firqəmizə qarşı böyük rəğbət yaranmışdır. Hər gün şəhərin müxətlif təbəqələrindən…