ARAZ ÇAYI

(Cəfər Cabbarlının bolşeviklər tərəfındən qadağan edilmiş əsərindən)

Araz , çəkil aradan, qovuşsun Azərbaycan!

Araz, söylə nə üçün, sən yol saldın buradan?

Yoxsa qorxdun azadlıq, gəlib keçsin oradan?!

Ya ki, Azər yurduna, salam etsin Savalan.

Araz, rədd ol aradan, bir olsun Azərbaycan!

Kimdir səni yaradan?

Böldün böyük Vətəni, Araz, böylə aradan…

Təqdim etdi: Azad Qurbanov

Şərhlər bağlıdır.