AŞIQ HÜSEYNİN SÖZLƏRİNİ DÜZ OXUYAQ

Bu gün bir müğənni Aşıq Hüseyn Cavanın “Boylana-boylana” mahnısının ilk sətirini səhv oxudu: “Azad bir quş girib bağa”.

Əslində isə mahnının mətnində heç bir quşdan-qaratoyuqdan söhbət getmir:

Azad bir qız girib bağa,

Gəzir boylana-boylana.

Xumar gözün sola, sağa,

Süzür boylana-boylana.

İçib eşqin bulağından,

Gəzir Məcnun sorağından,

Tər qönçəni budağından,

Üzür boylana-boylana.

Alıb kitabı əlinə,

Baxır hər bir sətirinə,

Atılıb eşqin gölünə,

Üzür boylana-boylana.

Açıb qönçə dəhanını,

Qumru təkin zəbanını,

Cavan Hüseynin canını,

Üzür boylana-boylana.

İttifaq Mirzəbəyli

Şərhlər bağlıdır.