BAKI-TƏBRİZ TƏYYARƏSİ

Xəyaldımı, nurdumu bu,

Sehrdimi, sirdimi bu,

Yuxumuza girdimi bu,-

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Ayrılığın sonu varmış,

Gün gəlib o gün olarmış,

Bu yuxu da çin olarmış,-

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Nələr çəkdik, görün nələr,

Hardasınız, fədailər?

Açılır siz deyən səhər –

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Uzun çəkdi gecə, uzun,

Üzü gülsün ruhunuzun.

Qalxın, deyin: “Uğur olsun,

Bakı-Təbriz təyyarəsi!”

Alqış böyük Süleymana,

Baxdı zamandan zamana

Uçur limandan-limana

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Mirzə dedi: “Gələcək gün!”

Heykəl yapaq biz onunçün.

Küskün ruhunu güldürsün

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Rəsul Rza, böyük ustad,

Dərd dağ oldu, sən də Fərhad.

Dur təzə bir dastan yarat:

“Bakı-Təbriz təyyarəsi!”

Xəbər verin Şəhriyara,

Xəbər verin Bəxtiyara,

Baş aldı üzü bahara

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Əli Tudə, Azəroğlu,

Qismətiniz kədər oldu.

Gülgünün də günü doğdu,-

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Məmməd Araz, Xəlil Rza,

Alışdınız yaza-yaza.

Baxın uçan arzunuza,-

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Gözün aydın, Söhrab Tahir,

Zaman deyir kimdir dahi.

Yarıb keçdi zülmətgahı

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Sökülür həsrətin bağrı,

Səma aydın, yolun doğru.

Şığı Böyük Günə doğru,

Bakı-Təbriz təyyarəsi!

Zabil Perviz

Şərhlər bağlıdır.