BİZİM TÜRK QƏDİMLİYİMİZ

Herodot yazır ki, e.ə. 625 cı ildə Pars ordusu Alpər Tunqanın sak-skif ordusunu məğlub edənə qədər saklar bütün Anadoluda hökmranlıq edirdilər.

Saklar e.ə. qızıldan paltar tikəndə o vaxt alman, fransız və rus yox idi.

Bir az da geriyə qayıdaq…

Şumerlərə (yəni Orta Asiya Kəngərlərinə)

Gedək Turukkuya, “Türk” Türkü krallığına…

Çünki Anadolu sivilizasiyasının qurucularının qədim yunan sivilizasiyası olduğu tezisi ilə illərlə bizi aldadıblar.

Şumerlər Orta Asiyadan gələn Kəngərlər idi.

Heç bir qədim yunan sivilizasiyası olmayıb.

İndi dünyanın hər yerindən Arxeologiya Professorları kəşf etdikləri sümüklərin DNT-sini həmin bölgədəki kəndlilərin DNT-si ilə müqayisə etdikdə şoka düşürlər… çünki onların DNT-si 97 faiz uyğun gəlir.

Məsələn, qədim Burdur-Isparta tarixi Ağlasun qazıntılarından…

Burdur və Ispartadakı SAGALASSOS sivilizasiyası bir Türk əvvəli sivilizasiya olaraq ortaya çıxdı.

Belçikanın LEUVEN Katolik Universitetindən Prof.Dr. Matc WAELKENS Ağlasun qəsəbəsində apardığı qazıntılar zamanı ortaya çıxan sümüklərin DNT-sini kəndlilərlə müqayisə edəndə şoka düşüb. 6-8 min il əvvəl sümükləri ilə işlətdiyi fəhlə-kəndlilərin yeraltından çıxan, yəni prototürklərin bir qolu olan SAGALASSOS-un 97 faiz eyni olduğu təsbit edildi.

Bu Frigiyada Yazı Daşı da,

Urartu da, Xett də belədir…

Keçmişdə qərb arxeoloqları tapıntıları oğurlayıb öz ölkələrinə aparırdılar, helenlərin Anadolunun yerli sakinləri olduğunu söyləyirdilər, şükürlər olsun ki, bu gün türk tarixçiləri bunun əksini sübut etməyə müvəffəq olurlar. Buna misal olaraq Assosu göstərə bilərik.

Assosu quran prototürklərin bir qolu olan Lelegs və Pelasglardır.

Atatürkçü tarix tezisi kimi qəbul edilən “Türk Tarixi Tezisinin Konturları” kitabını məktəblərdən yığışdırdılar. Bu gün Ellinlərin hətta 4/3-nün prototürk olduğu ortaya çıxdı.

Ellinlər türkdən əvvəlki pelasqlarla Şimal-Qərbi Avropa birliyi olan Dorilərin qarışığı idi.

Daha sonra bu qarışığa digər prototürk xalqları olan Trakyalılar və Mexadonlar da əlavə edildi.

Sonra nə var?

Təbii ki, Urmiyada Göbeklitepe sivilizasiyasını, Turukku krallığını və Urmu nəzəriyyəsi.

S.N Kramer və Prof. Osman Nedim Turan

Şumerdəki 950 sözün mənşəyinin türkcə olduğunu sübut etdilər.

Əgər bu sözlər türkcə deyil, yunanca və ya ermənicə çıxsaydı gör onda nələr olardı.

Nəticə: Demək olar ki, bütün qərb tarixini almanlardan, italyanlardan (etruklar = pre-türklərin bir qolu), ispanlardan, hətta ingilislərdən və şotlandlardan tutmuş saka-skiflərə bağlamağa başladılar.

Demək olar ki, hamısı öz köklərini Azərbaycanın Qobustanına, Albaniyasına bağlamağa başladılar, çünki bir az geriyə gedəndə tarixi köklərinin olmadığını bildilər.

Artıq məlumdur ki, hətta qədim yunan tanrıları belə Misirdən oğurlanıb (Herodot da bunu ilk dəfə deyirdi, amma nədənsə bunu unudublar).

İndi biz də Atatürk kimi türklüyümüzlə fəxr edə bilərik, təbii ki, bizim kimi əcdad kultuna inananlar, köklü hissləri olanlar da fəxr edəcəklər.

Qurban Qurbanov

Şərhlər bağlıdır.