DANIŞIR

Dəyişib dövrü-zaman hamı gümannan danışır,

Molla rüşvətxanadan, kafir imannan danışır.

Bir zaman eşşəyimiz arpa bəyənməzdi bizim,

İndi eşşəyimiz ölüb, at da samannan danışır.

Qalmayıb sevgi, məhəbbət işığından bir ümüd,

Məcnun artistlik edir, Leyli yalandan danışır.

Keçmişdə məşhur olan “qəhrəman aslanlarımız”

Meşəyə girmək üçün indi siçannan danışır.

İstədim dillənib öz haqqımı isbat eləyim,

Dedilər: “Pulsuz olan insan haçannan danışır

Mirzə Ələkbər Sabir

Şərhlər bağlıdır.