Aylıq Arxiv

Aprel 2022

İRANIN SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRİ

"Həmşəhri" qəzeti İran Statistika Mərkəzinin məlumatlarına istinadən ölkənin vilayətlərindəki vəziyyəti inflyasiya, işsizlik və…