İRANDA FARS ADLI XALQ YOXDUR?

İranda yaşayan xalqlara və etnik qruplara qarşı Pəhləvi dövrünün assimilyasiya siyasətini davam etdirən İslam Respublikası hakimiyyəti və onun xidmətində dayanan paniranist-şovinist ziyalılar qeyri-fars xalqların mədəni haqlarının, o cümlədən dil hüququnun gerçəkləşməsinə yönəlmiş tələblərini yerinə yetirməmək və ölkədə fars dilinin hakim statusunu qoruyub saxlamaq üçün bəzən absurd və cəfəng xarakter daşıyan iddialar irəli sürürlər. Bu iddialardan biri də ölkədə fars adlı xalqın olmaması, yaxud fars dilinin konkret etnosa mənsub olmayıb “milli dil” funksiyasını yerinə yetirməsi barədə tezisdir.

“Azad İran”ı telegramda, facebook və instagram – sosial şəbəkələrdə izləyin.

Şərhlər bağlıdır.