Gündəlik Arxivlər

25 Avqust 2022

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR

Cənubi Azərbaycanın bir çox şair və alimi milli kimlikdən məhrum idi və belələri, xüsusən din sahəsində çalışan alimlər arasında,…