GÜNEY AZƏRBAYCAN TƏŞKİLATLARI BƏYANAT YAYIB

“AZADLIQ, ƏDALƏT, MİLLİ HÖKUMƏT” ŞÜARI 12 ŞƏHRİVƏRİN DAVAMIDIR

Şəhrivər (3 Sentyabr) münasibəti İlə Güney Azərbaycan Təşkilatları İşbirliyi Mərkəzi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir:

Gunaz.tv

“Bildiyimiz kimi 1945-ci ildə qurulan Azərbaycan Milli Hökuməti  Güney Azərbaycan tarixinin bir qızıl səhifəsi və dönüm nöqtəsidir. Azərbaycan Milli Hökuməti və vətənimiz Azərbaycan  bir illik fəaliyyətindən sonra Pəhləvi rejimi tərəfindən işğal və soyqırıma məruz qalaraq süquta uğradıldı.

Ancaq buna baxmayaraq millətimiz hələ o, bir ilin xatirəsini öz yaddaşında diri saxlayıb və o, günlərin bir daha geri gələcəyi arzusu ilə yaşayır”.

Bəyanatda qedy olunur ki,  Azərbaycan Milli Hökuməti tarix səhnəsinə təsadüfən çıxmayıb.

“Milli hökumət Seyid Cəfər Pişəvəri öndərliyinə yaranan Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranması ilə ortaya çıxmışdı. Azərbaycan Demokrat Firqəsi isə 12 Şəhrivər 1324 (3 Sentyabr 1945) tarixində yayımlanan 12 maddəlik bəyannamə əsasında yaranmış və Azərbaycan tarixində öz izini qoymuşdur.

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin quruluş bəyannaməsi olan və 12 Şəhrivər bildirisi kimi tanınan 12 maddəlik bəyannamə, öz zamanında dünyanın mütərəqqi və modern standardlarına sahibidi və bu səbəblə də onun izasında yaranan hökumət bir il yaşamasına rəğmən son dərəcə önəmli çağdaş başarılara imza ata bildi və onun hələ də tarixi izləri millətimizin düşüncəsində və ruhunda qalır”-deyə bəyanatda bildirilir.

Bəyanat müəllifləri bildirib ki, 12 Şəhrivər bəyannaməsi qaniçən Pəhləvi rejiminin sümürgəcilik caynağında əsir olan millətimizin istəklərinin özəti və təzahürü idi:

“Nə yazıq  ki, 77 il sonra millətimiz hələ o günkü təbii haqlarını və milli siyasi tələblərini əldə edə bilməyib və hələ də eyni hüquq və azadlıqları üçün mübarizə edir.

Elə ona görə də bu gün Güney Azərbaycanın xiyabanlarında “Azadlıq, Ədalət, Milli Hökumət” şüarı səsləir. Bu şuar əslində elə 12 Şəhrivər bəyannaməsinin davamı və özətidir və o milli dəyərləri özündə daşıyır.

Millətimizin “Azadlıq, Ədalət, Milli Hökumət” şüarını səsləndirməsi onu göstərir ki, Azərbaycan Milli Hökümətinin qurulmasından 76 il keçsə də millətimiz milli dövlətçilik tələblərinin əldə edilməsində hələ də israrlıdır və ondan vaz keçmək niyyətində deyildir”.
Sənəddə bildirilir ki, 12 şəhrivər bəyannaməsinin ruhunu daşıyan bu yol xəritəsi bizim milli dövlətçilik istiqamətində apardığımız milli azadlıq mübarizəmizin əsas istiqamətlərini müəyyən edir:

“77 il sonra, 12 Şəhrivər bəyannaməsinin ildönümündə, biz Güney Azərbaycan Təşkilatları İşbirliyi Mərkəzi olaraq bir daha millətimizin səsinə səs verib “Azadlıq, Ədalət, Milli Hökümət” deyirik və bir daha vurğulayırıq ki, millətimizin ortaya qoyduğu, 12 şəhrivər bəyannaməsinin ruhunu daşıyan bu yol xəritəsi bizim milli dövlətçilik istiqamətində apardığımız milli azadlıq mübarizəmizin əsas istiqamətlərini müəyyən edir”.

Bəyanatı Güney Azərbaycan Təşkilatlari İşbirliyi Mərkəzinə daxil olan qurumlar

Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi (GAMAC)
Azərbaycan Mərkəz Partiyası (AMP)
Azərbaycan  Milli Dirəniş Təşkilatı (Dirəniş)
Azərbaycan  Öyrənci  Hərəkatı (AZOH)
Güney Azərbaycan  Demokrat Partiyası (GADP)
Güney Azərbaycan  İstiqlal Partiyası (GAİP)
Güney Azərbaycan  Liberal Demokrat Partiyası (GALDP) və
Güney Azərbaycan Demokratik Türk  Birliyi (GADTB)

Şərhlər bağlıdır.