SƏMƏD BAYRAMZADƏ

PLAKATIN TƏRCÜMƏSİ

Salam, dostlar! Bu bir çağırış plakatıdır. Əski əlifbada Azərbaycan dilində yazılıb. Çağırışdakı hər bir cümlə latın qrafikası ilə ayrı-ayrılıqda aşağıda eynilə verilmişdir:

– Qalx ayağa Azərbaycan,

– Ya azad ol, ya tamam…

– Milli şüarlar, milli bayraq

-Azərbaycan üçün, topraq üçün, millət üçün hamımız meydanlarda haqqımızı almağa gəlirik

– Urmu gölü can verir, Məclis qətlinə fərman verir

– Azadlıq, Ədalət, Milli Hökumət

– Azərbaycan qızları, göylərin ulduzları

– Azərbaycan öz yolunu tapıbdı, vilayəti, səltənəti atıbdı

Görüşümüz AZƏRBAYCAN şəhərlərində pəncşənbə (cümə axşamı – S.B.) saat 7

P.S. Bu çağırışda bütün Cənubi Azərbaycan şəhərlərinin əhalisi bu gün (29.09.2022) üçün mitinqlərə, etiraz çıxışlarına dəvət ediliblər.

Şərhlər bağlıdır.