Gündəlik Arxivlər

10 Oktyabr 2022

TARİXI BİR AN…

Nəhayət, polis qüvvələrinin bir hissəsi Tehranın Naziabad qəsəbəsində (burada məskunlaşan əhalinin əksəriyyəti Azərbaycan…