VİDADİ MUSTAFA:

İRANDA SİYASİ SİSTEMİN DEVRİLMƏSİ MÜMKÜNDÜRMÜ

İranda Parlament ilə Konstitusiya Məhkəməsi arasında arbitr rolunu oynayan Məsləhət Şurasının üzvü ölkənin siyasi sisteminin çökməsinin nəticələri haqqında xəbərdarlıq edərək deyir:

“Köməkçi   rolunu oynayan daxili elementlər, partiyalar, qruplar və insanlar bilməlidirlər ki, əgər sistem çöksə, onları daha qaranlıq bir gələcək gözləyir və islahatçılar da, fundamentalistlər də təxribatçıların qurbanı olacaqlar.

Bu iğtişaşçıların ilk qurbanı partiyalar, qruplar, islahatçılar və susanlar olacaq”.

Bu dəfə həqiqəti deyirlər. Rejim çöksə, hakimiyyətdə iştirak edənlərın hamısının- mühafizəkar, islahatçı, sepah, bəsic və başda ruhanilərin EVİ YIXILACAQ.

15.10.2022

Şərhlər bağlıdır.