Gündəlik Arxivlər

12 Noyabr 2022

TARİXİMİZDƏN YADİGARLAR

Səlib yürüşü (1096 – 1099) Səlcuq dövlətini bütün gücünü düşmənə – xaçlılarla mübarızəyə yönəltməyə məcbur etdi. Uzunsürən ara…