Gündəlik Arxivlər

10 Yanvar 2023

DİLİMİ

Səbt edib səfheyi-tarixinə dövran dilimi Saxlayıbdır bilən hər əsridə taban dilimi Bir çıraqdır ki, onu yandırıb əzəldə…