VƏTƏNİM

İSTİQLAL YOLUMUZUN MƏRD MÜBARİZİ FİRİDUN İBRAHİMİNİN XATİRƏSİNƏ

FEVRALIN 20-DƏ SAAT 18-DƏ AZTV MƏDƏNİYYƏT KANALINDA.

GÜNEY AZƏRBAYCANDA 1945-1946-CI İLLƏRDƏ MİLLİ HÖKUMƏTİN ÖNÜNDƏ GEDƏNLƏRDƏN OLMUŞ BAŞ PROKUROR FİRİDUN İBRAHİMİNİN ŞƏRƏFLİ ÖMÜR VƏ MÜBARİZƏ YOLUNA HƏSR EDİLƏN İKİ TELEHEKAYƏTİMİZDƏN BİRİNCİSİNİ SEYR EDİN!

Şərhlər bağlıdır.