AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİ

MARTIN 25-DƏ HAMI YÜRÜŞƏ!

Əziz həmvətənlər, diqqətinizə çatdirmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi Brüksel şəhərində martın 25-də “Azadlıq, Ədalət, Milli Hökumət” yürüşünü dəstəkləyir. Tam gücümüzlə təbliğ edir və yürüşün müvəfəqiyyətlə başa çatması üçün əlimizdən gələn köməyi göstərəcəyik.

ADF-in fikrincə hər toplumda və yürüşdə “Azadlıq, Ədalət, Milli Hökumət” şüari səslədiriləcək. Bütün firqəçilərə milli vəzifə olaraq bildirilir ki, yürüşdə iştirak etsinlər. Biz özümüz də Brüksel yürüşündə fəal  iştirak edəcəyik.

Diqqətinizə görə çox sağolun!

Rəhim Şahbazi
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Amerika Komitəsinin Məsulu

Şərhlər bağlıdır.