Gündəlik Arxivlər

27 Aprel 2023

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ TURAN

PARVİZ FİRUDİN OQLU KAZİMİ Baku State University, Associate Professor, Doctor of Philosophy, pkazimi@mail.ru, ORCID: -  Parviz…