Açar sözə görə baxış

Cəfər Cabbarlı

AZƏRBAYCAN BAYRAĞINA

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım, Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə…

ARAZ ÇAYI

(Cəfər Cabbarlının bolşeviklər tərəfındən qadağan edilmiş əsərindən) Araz , çəkil aradan, qovuşsun Azərbaycan! Araz, söylə…