Açar sözə görə baxış

Fransa

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR

Məlum olduğu kimi, Xomeyni Fransada olarkən ruhanilərin siyasi hakimiyyətdə iştirak etməyəcəklərini iddia edirdi. İrana gələndən…

FRANSADA PREZİDENT SEÇKİSİ

Fransa müasir dünya demokratiyasının beşiklərindən sayılır. O, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvlərindən biri,…