Açar sözə görə baxış

Güləddin İsmayılov

HÖKÜMƏ BİLLURİ

Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri, filologiya elmləri namizədi, alim, tədqiqatçı, jurnalist Hökumə…