Açar sözə görə baxış

İsrail

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR

Məlum olduğu kimi, Xomeyni Fransada olarkən ruhanilərin siyasi hakimiyyətdə iştirak etməyəcəklərini iddia edirdi. İrana gələndən…