Açar sözə görə baxış

Mahmud Əhmədinejad

VİDADİ MUSTAFAYEV YAZIR

13-cü prezident seçkilərində passiv hüquqla iştirak etmək istəyənlər cəmi 592 nəfərdir. Bunlar Daxili İşlər Nazirliyində təşkil…

SƏDRƏDDİN SOLTANIN PROGNOZU

Əhmədinejadın namizədliyi qeydiyyata alınsa fərqli mənzərənin şahidi olacağıq. Artıq İranda prezident seçkisində mübarizə…