Açar sözə görə baxış

Pəhləvi

VİDADİ MUSTAFAYEV:

İranda 1925-ci ildə Qacar sülaləsini devirdilər, Pəhləvi sülasi hakimiyyətə gəldi. 1979-cu ildə Pəhləvi sülaləsini debirdilər,…