QORXUNC XOMEYNİ İDEOLOGİYASI – VİDEO

SMTV-DƏ BU İDEOLOGİYA BARƏDƏ MÖVQELƏR TƏQDİM OLUNUR

Saytımızın əziz izləyiciləri, bu videoda İran İslam Respublikasının  yaradıcısı və rəhbəri olmuş, indiyədək baxış və təlimləri gündəlik fəaliyyətdə əsas götürülən Xomeyninin ideologiyasının əsl mahiyyəti ətraflı şərh və təhlil edilir. Videonun sizlər tərəfindən maraqla qarşılanacağını, diskussiyalar doğuracağını əsas götürərək mühakimənizə veririk.

Azerbaycan-ruznamesi.org   

 

Şərhlər bağlıdır.