BAKIYA HƏRBİ MƏKTƏBƏ GÖNDƏRİLƏNLƏR

“Xalq öz milli azadlığını saxlamaq üçün öz qüvvəsi olan milli qoşunu olmalıdır. Qoy bütün dünya bilsin ki, Azərbaycan xalqı azad yaşamaq üçün ölümə də hazırdır”.

Seyid Cəfər Pişəvəri

1946 – cı ildə Azərbaycan Milli Hökuməti tərəfindən hərbi təhsil almaq üçün Bakıya göndərilən gənclər:

1. Sabir Əmrahi

2. Məhəmməd Əkbəri

3. Azad Padeqan

4.Binab Əkbəri

Təqdim etdi: Güləddin İsmayılov

 

 

 

 

 

 

 

Şərhlər bağlıdır.