ALLAH SƏNƏ RƏHMƏT EYLƏSİN, MİRZƏ CƏLİL!

Ötən əsrin əvvəlindən bəri Mirzə Cəlil bir atalar məsəli yaratdı. Bir adam o birisinə dodağı qaçıb söz deyəndə bildirərdi: Allah sənə rəhmət eyləsin Mirzə Cəlil. İran mollaları ilə ara qatışıb məzhəb bitəndən sonra bu kəlmə yaman dəbə düşüb.

“Qardaş, bu İran nəmənə şeydirsə, aftafasını əlinə alıb Arazı keçən bizə din dərsi verməyə çalışır. Amma dərindən baxanda görürsən ki, bu zatların hamısı dələduz, fırıldaqçı və millətin kürəyinə yapışmış Molla Zəlilərdir” (Cəlil Məmmədquluzadə – “Molla Nəsrəddin” jurnalı).

Mirzə Cəlil

Şərhlər bağlıdır.