AŞIQ HÜSEYN CAVAN (TƏBRİZ)

El aşiqiyəm!

Mən öz vətənimdən ilham almışam.

Azad ölkə, azad el aşiqiyəm

Möhkəm iradəli təmiz ürəkli

Həqiqət adlanan yol aşiqiyəm.

 

Səadətin çırağını yandıran

Azadlıq bayrağını dalğalandıran

Fərhad kimi dağlar çapıb endirən

Yorulmayan polad qol aşiqiyəm.

 

Həmişə dünyada gün kimi qalan

Nurunu qaranlıq zülmətə salan

Qılıncın düşmənin qəlbinə çalan

Şir kimi pəncəli el aşiqiyəm.

 

Ədalət binasın ədl ilə quran

Zülm, əsarətin zəncirin qıran

Yadların önündə mərdanə duran

Əyilmyən möhkəm bel aşiqiyəm.

 

Var olsun Vətənim, ellər anası

Böyük azadlığın möhkəm binası

Bəşər taleyinin parlaq aynası

Günəşli, ulduzlu il aşiqiyəm.

 

Təbim var bulaq tək qaynayıb coşan

Cavan Hüseynəm, azad elə söz qoşan

Həqiqətdən söhbət açan, danışan

Baldan şirin ana dil aşiqiyəm.

“Azərbaycan” qəzeti. ADF orqanı, Təbriz, say 185, 29.04.1946

Təqdim etdi: Səməd Bayramzadə,

AMEA-nın Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbaycan şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Şərhlər bağlıdır.