Gündəlik Arxivlər

Yanvar 15, 2022

KLASSİK İRSİMİZDƏN

Əbdülqədir ibn Qeybi əl-Hafiz Əl-Marağayi XIV əsrin ortalarında Azərbaycanın məşhur elm və mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan…