Gündəlik Arxivlər

16 Oktyabr 2022

VİDADİ MUSTAFA:

İranda Parlament ilə Konstitusiya Məhkəməsi arasında arbitr rolunu oynayan Məsləhət Şurasının üzvü ölkənin siyasi sisteminin…