Rubrikaya baxış

Ana dilimiz

AZ CÜMLƏDƏ BÖYÜK FİKİRLƏR

Bəs fars dillilər Əsrlər boyu türklər farscanın qorunması və inkişafı üçün böyük əmək sərf edib, öz dillərində yox, məhz bu…

GÜNEY AZƏRBAYCAN – 1946

Dil haqqında Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı: Xalqımızı dövlət aparatına yaxınlaşdırmaq və cəmiyyətin ehtiyaclarını sadə…

BEYNƏLXALQ ANA DİLİ GÜNÜ

21 Fevral bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ilin noyabrında Banqladeş…

TÜRK DÜNYASININ MƏŞHURLARI

Türk dünyasına onlarla dahi, sənət adamı, dövlət xadimi, sərkərdə bəxş edən Təbriz 19-20-ci yüzillərdə ağır günlərini keçirirdi.…

HƏYƏCAN TƏBİLİ

İrandan alınan məlumata görə ana dili məhbusu Əlirza Fərşinin həyatı təhlükədədir. Umid Niayeşin sosial şəbəkələrdə yayımladığı…