Açar sözə görə baxış

Fətəli Pənahiyan

ŞƏHİD FƏTƏLİ XANI UNUTMAYAQ!

Pənahəli xanın nəticəsi, demokrat, Güney Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizi Fətəli Pənahiyanın SAVAK cəlladları tərəfindən…