Açar sözə görə baxış

Səməd Bayramzadə

DİLİMİ

Səbt edib səfheyi-tarixinə dövran dilimi Saxlayıbdır bilən hər əsridə taban dilimi Bir çıraqdır ki, onu yandırıb əzəldə…

ARAŞDIRMA

Məşhur neft tarixçisi Daniel Yergin 14 sentyabr 2021-ci il tarixində Nyu-Yorkda nəşr olunmuş "Yeni xəritə" adlı kitabında…