Açar sözə görə baxış

Türkmənistan

“MAZANDARANDA” BULANAN SULAR 

Rusiya Federasiyası, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və İran daxil olmaqla beş ölkəni ətrafında birləşdirən Xəzər Dənizinin…